LANGEVÅGEN

Friluftsområde ved Korshamn
på vestsiden av midtre Revøy,
sør for innløpet til Langevågen.


Tilrettelegging:
 
Steinbrygge med HC-tilpasning og båtrampe. Gressplen, bord, benker og grill. Toalett, teltplass.

Adkomst:
 
Tilgjengelig fra bilvei.

Egnethet

En smal bukt rett ved Korshamn med mange fasiliteter.
Sidekart