LISTEID BÅTTREKK

Gå innenskjærs forbi Lista.
Når det er rusket på havet,
er det lunt og fint i Framvaren,
Helvikfjorden og Kjørrefjord.

 
  • Ta båttrekket mellom Sigersvoll og Listeid, en unik opplevelse og en gammel historisk seilings-led, ca 2 kilometer over land.
  • Båttrekket er åpent i fellesferien,
    hele dagen hvis behov.
  • Ellers i sommersesongen, etter avtale.
  • Vi tar båter opp til ca 34 fot.
  • Seilings-høyde under Straumen bro: 2,50 m. Høyere båter krever åpning av den gamle svingbroa. Dette ordner vi, ved behov.
  • Ring for avtale.
  • EILEF LILAND: 995 67 498 / 38 39 78 56
Sidekart