HAUGELANDSTRAND

Skjærgårdsparkområde
i Fedafjorden med kystledhytter


Tilrettelegging:
 
Steinbrygge og flytebrygge med lav høyde for HC og kajakk. Dyp og lang brygge.
To nye kystledbygg, toalett, griller og benker. Turstier oppover i lia mot Sandsheia over til Sande. 
Tilgjengelig fra land med parkering på Langevann. Booking av kystledhytter via Listerbooking.com.

Lokalisering:

Haugelandstranda ligger på Fedafjordens vestside, like utenfor Sagefoss kraftstasjon og nedenfor gården Haugeland.

Natur og kultur:

Gården Haugeland kan ha fått sitt navn fra det kuperte terrenget eller som følge av at det ligger en gravhaug i området. Området har vært bebodd i lang tid, det er påvist to steinalderboplasser like nordøst for buene i Haugelandstranda. Potetkjeller og tufter vitner også om aktiviteten her. I Haugelandstrand finnes det siste intakte sjøbumiljøet i sitt slag i Kvinesdal kommune.

Tilgjengelighet:
De fleste som besøker Haugelandstranda kommer sjøveien, men man kan også nå stedet fra landsiden ved å ta av fra E39 mot Fosseland.
Sidekart