BINES

Friluftsområde på vestsiden
av Fedabukta sør for Sande


Tilrettelegging:
Parkering og sti ned til odden. Fint område for sjøfiske fra land. Fint oppholdssted uten tilrettelegging eller landingsmulighet med båt.


Lokalisering:

Bines ligger i enden av veien fra Feda og Sande på vestsiden av Fedabukta.

Natur og kultur:

Bines er delvis skogkledt, særlig med lauvtrær, men mot fjorden finnes blankskurte svaberg. Terrenget er småkupert og skrår nedover mot fjorden. Det er påvist en steinalderboplass og ei gravrøys inne i området.

Egnethet:

Området er lett tilgjengelig fra land. Bilveien slutter i en romslig parkeringsplass og en sti leder ned til selve neset. Fra svabergene er det fine fiskemuligheter.
Sidekart