MIDTRE LANGØY
VED TERNEHOLMEN

Friluftsområde i bukta
på nordsida av Langøy


Ved Terneholmen midt på Langøys nordside får man tilgang til de lengre turstiene på øya.

Tilrettelegging:
 
Steinbrygge med HC-tilpasning.
Bolter ute på neset. Benk og bålpanne.
Sti til turvei på langs av øya.

NB!
Grunt farvann inn mot brygga.
Sidekart