KVÅLESTRAND

Kommunalt friluftsområde
i Åptafjorden


Tilrettelegging:
Brygge i tre og betong. Båtrampe.

Gammel rutebåtbrygge. Grei landingsmulighet, mindre attraktivt som oppholdssted.
Sidekart