PADLING I SIRDAL


• I Sirdal er det mange vann som egner seg fint til padling.

• Sirdalsvatnet, Ortevatnet, Øyarvatn og Rosskreppfjorden er de største vannene nær vei.

• Gravatn, Valevatn og Flothølen er en del av Sira-vassdraget og er demmet opp, men kan fint padles.

Utlån av kano

Sirdal kommune har sammen med Lister Friluftsråd, kjøpt inn 7 nye kanoer. Disse er plassert ved båthavna på Tonstad. Ta kontakt med servicekontoret i Sirdal kommune for avtale om utlån.
Husk maks 3 personer i hver kano.
Kontaktinformasjon:
Turistinformasjonen i Sigbjørn K huset (fram til 13. august)
Se åpningstider m.m. her: Sirdal kommune - Kultur og fritid
Etter 13. august kan du ta kontakt med kulturkontoret eller Servicetorget for utlån.

Kanoutleie:

Lindeland Camping 
Haugen Hytteutleie og camping, Haugen, 4443 Tjørhom. Tlf +47 38 37 12 83.
Suleskard Fjellsenter
Sirdal huskyfarm arrangerer padleturer.
Sidekart