TJØRHOM – FLESEBEKK

Middels, 3,3 km.

Fra Tjørhom til Flesebekk er det variabel stigning hele veien. Vær forsiktig når en krysser bro over Sira, det er ikke rekkverk.

Stilart: 2 klassiske spor med skøyting i midten

Parkering: Tjørhom grendehus
 

Sidekart