STOREKNUT – 1015 moh.


Turbeskrivelse:
Frå Gravassryggen går stien rett opp mot Storeknut utan store utfordringar. Hit er det 1,8 km. Stien frå Gravassryggjen til toppen av Storeknut vert kalla «den vonde vegen». I den tida sauene vart jaga frå kysten til dei gode fjellbeita i Sirdal, var Hunnedalen ein viktig drifteveg. Når uveret slo til, var det ingen spøk å vera folk eller dyr. Nokre gonger gjekk det frykteleg galt som i 1897 då hundrevis av sauer omkom i Hunnedalen. Den mest frykta delen av driftevegen var «den vonde vegen». Her måtte dei opp i 1000 meter over havet, tidvis smalt, bratt og kronglete å koma fram. Namnet gav seg sjølv. Stien går vidare ned på motsett side til Stølstjørn, Ålsheia og Sinnes.

Adkomst:

Parkering ved Gravassryggen, Fv 45 vest for Sinnes.
Turen kan også gåes fra Sinnes. Da er turen 6,5 km hver vei og 500 m stigning.
Sidekart