KONGEVEIEN


Den historiske Kongeveien går fra Bergsaker til Lindelia. Dette er en gammel rideveg som ble kongelig postveg i 1793. Navnet kommer av at kongens menn hadde tilsyn med utbedring og vedlikehold. Det er mange tydelige spor av dette langs stien; både steinmurer, tørrmurte stikkrenner og ei steinhellebru.
Rundt Røydlandsvannet går man på sti og grusvei med fin utsikt over vannet.
Parkering ved Bergsaker. Fin badeplass og parkering ved Auglandsvann.
Bussholdeplass ved Lene.

Denne turen går på gamle stier med varierende underlag. Noen partier blir fuktige etter større regnfall. Fra Bergsaker er det 6,7 km til Auglandsvann, 7,5 km til Lindelia og 9,5 km
ut til E39 ved Lene.
Sidekart