FISKE I LYNGDAL

I sjøen er det fritt fiske. Gode fiskeplasser er:

 • Lenefjorden, innerst – Sjøfiske, sjøørret  

 • Jåsund – Sjøfiske, sjøørret  

 • Hausvikodden – Sjøfiske, sjøørret  

 • Skomrag – Sjøfiske, sjøørret  

 • Lyngdalsfjorden - Sjøfiske  

Fiskeregler i saltvann

I ferskvann

Kjøp av fiskekort angitt med kontaktinfo til de vann der det er avtale om fiske med salg av fiskekort.

 • Lygna til Kvåsfossen – Laks: Lyngdal Turistkontor (38 33 48 33), 
  Lyngdal Jakt og Fiskesenter (38 34 65 40),
  MX Sport Lyngdal (38 34 51 62), Alléen Esso Service (38 34 52 59), www.scanatura.no

  NB! Elva er delt inn i soner.

 • Kleivvann – Ørret: Lyngdal Turistkontor (38 33 48 33). Mye fisk 

I andre ferskvann må fiske avtales med fiskerettshaver.

Fiskeregler i ferskvann

Sidekart