KVAVIKSTRANDEN


Langstrakt, finkornet og langgrunn sandstrand innerst i Lyngdalsfjorden rett ved Fv43.
Stor offentlig parkering.
Sidekart