HUNSFOSSEN


Ved E39 vest for Lyngdal ligger Hunsfossen (Åtlandsfossen). Badeplassen ligger nær den gamle hovedveien. Skiltet fra E39 rett vest for Åtlandstunnelen. 10 km fra torget i Lyngdal.
Svaberg og en stor kulp med fossebrus i bakgrunnen.
Sidekart