EPLEDAL

Fin sandstrand og brygge. Stort plenområde, toalett og volleyballbane.
Hele området er gjort tilgjengelig for allmennheten av Skogselskapet.
Parkeringsplass.
Skjærgårdsparken Lister er tilrettelagte offentlige naturområder langs kysten. Området i Epledal består av ca 120 dekar strand, skog og fjell. Hele strandsonen med plener, sandvolleyballbane, badestrand og brygger kan brukes fritt av alle.
Sidekart