KNABEKNIBEN – 786 moh.

Den merkede turstien starter ved Knutsvegen som går videre til Knabenkniben. Vær oppmerksom på at dette er en krevende tur som ikke er egnet for barn alene. Da terrenget tidvis er bratt, er det én sti som brukes for å gå opp fjellpartiet, og en lengre og slakere sti for nedturen. Det er ingen klatring, men kjetting noen steder for å forenkle oppstigningen. Anbefalt trasé bør følges opp og ned.

På toppen er det «luftig» og det anbefales å holde seg godt inne på sikker grunn. Barn bør holdes under oppsikt.

Kulturminner:
Knabens kvednehus og sag
Knabenkniben

Gradering: Krevende
Lengde: 3,6 km (tur/retur)
Stigning: 360 m
Varighet: ca. 2 timer
Parkering: Ved Fv 839 like nord for Knaben gård

Sidekart