KRÅGEHØLEN

Fin liten badekulp nær Kvinesdal sentrum.
Forholdsvis gode parkeringsmuligheter nær badeplassen.
Best egnet for svømmedyktige.

Ved stor vannføring bør man være oppmerksom på tildels kraftige strømninger.
Sidekart