ROFJELL rundtur


Denne turen går på sti med noen brattere stigninger opp gjennom åpent skogsterreng. Turen blir belønnet med flott utsikt, før du får en bratt nedstigning i et skar ned til Ro. Her ligger det spor etter gammel bosetning, både hustuft, kvernhustuft og buveg fra 1800-tallet.

Adkomst
:
Stien starter i krysset der en tar inn siste bakken opp til Heddan gard.
Sidekart