HERSTØL


Lettgått tur på skogsbilvei i jevnt terreng. Terrenget åpner seg opp etter et par kilometer. Her får du oppleve slåttemark og heielandskap uten å måtte forsere bratte bakker. Ned til Herstøl vil du komme til den mest fjerntliggende boplassen som tilhørte Kvinesdals kongsgård i gammel tid.
5,3 km hver vei, 130 m stigning.
Start fra Heddan gard, se egen hjemmeside.
Sidekart