ELVESTIEN MELLOM
BIRKELAND OG SNARTEMO


Godt tilrettelagt turvei på vestsiden av Lygna mellom Bautaparken på Snartemo og Birkeland. Hele turen er ca 6 km en vei.
Parkering ved kommunehuset eller Bautaparken.
Sidekart