BARNEVANDRERSTIEN


Barnevandrerstien mellom Snartemo til Årlia i Kvinesdal er på 11 km. Åpent terreng med skog, myr og flotte fjellvann. De to  km nærmest fra Snartemo går mest på vei.
Høydeforskjellen fra Snartemo til høyeste punkt er ca 350 m.
Vestover fra Snartemo går barnevandrerstien bratt oppover forbi Mydland gard, langs nydelige Hellevatnet og ned til Konsmo. Denne etappen er på 18 km, ca 250 m høydeforskjell, fra Snartemo og opp til Mydland.
Barnevandrerstien fortsetter over Laudal, Nodeland, Kristiansand, Birkeland til Landvik ved Grimstad. Gode overnattingsmuligheter underveis.
Les mer på Barnevandrerstiens egen hjemmeside.

 

 

Sidekart