LANGELANDSFJELL

Øst på Hidra ligger Rasvåg og Langelandsfjell. Dette er et usedvanlig naturskjønt område med mange stier ute mot åpent hav og flotte utsiktspunkter.

Tre parkeringsplasser er utgangspunkter, på Veisdal, Hummerås og ved Rasvåg.

Fra Veisdal er det gruslagt turvei til Langeland. Resten av området er stiene er nylig ryddet og merket.

Det er flere spor av gammel bosetning i området. På Langeland står fortsatt flere av gårdsbygningene. Stien på sørsiden går gjennom småskog og ute på de ytterste bergene ut mot Listafjorden. Lindevika innerst i Kalven er en fin badeplass. Teigetjødna rett under Langelandsfjell er også fin å bade i.

Oppe på Langelandsfjell er du på Hidras høyeste punkt 291 moh. I Langelandsstrand har det bodd folk siden steinalderen. Nå er det en idyllisk liten samling hus uten vei. Stien ned til Langelandsstrand går i en idyllisk løvskog med noen bratte partier.

Man kan gå flere rundturer fra alle utgangspunktene.

Kulturminner:
Sandvika – funner etter bosetning fra steinalderen
Sandvika – tidligere boplass fra steinalderen
Sandvika – heller 
Hummeråsen – dyrkningsspor 
Tinnbakkan – spor etter jernmalmutvinning 
Nesodden – skipsfunn 
Svåleberget – gravminne 
Dimulen 1 – skipsfunn 
Dimulen 2 – skpsfunn 
Kalven – nedlagt gårdsbruk 
Kalven – potetkjeller 
Kalven – heller 
Kalven – hustuft fra nedlagt gård 
Kalven – hustuft og ruiner fra nedlagt gård
Ytre Kalven – stor heller 
Ytre Kalven – skipsfunn 
Kvernesberget – skipsfunn 
Langelandsmyr – våpenfunn 
Langelandsfjellet 
Teigetjødna 
Odresteinen 
Smidelen 
Preikestolen

Gradering: Middels
Lengde: Rundtur på 6,6 km

Sidekart