KJØRSFJELL


Fra parkeringsplassen på Itland kan du gå på en godt merka sti ut til det populære utsiktspunktet Kjørsfjell. Her ser du over Hidrasundet til Hidra, Lista og Hidreheia.
Noen steder kan stien være fuktig, det er lagt ut klopper på de våteste partiene. Ca 2,8 km hver vei. Det er mange stier i dette området, ta gjerne en rundtur om Store Håland.
Sidekart