DÅSTØL


Dåstøl er utgangspunkt for tre stier.
En parkeringsplass er nylig opparbeidet
og stiene er nylig merket og skiltet.


Fra Dåstøl kan du gå fine turer
i tre retninger:

  • Sørover går du langs Stavvatnet og kommer til Stø med båthus og frisk sjøluft. Denne stien var viktig for folk i gamle dager og det er gjort mye arbeid med den. Den gamle stien gikk øst for vannet, her måtte de bære likkistene og delvis fire de opp fjellsida for å få de ut til Kirkhamn på Hidra.
  • Østover følger du veien 0,5 km og tar av inn på stien til Fidsel. Her går du langs en bekk som hadde flere bekkekverner i gamle dager.
  • Vestover går du opp ei bratt li til Polland og videre på en gammel kjerrevei til Åsnes. Dette var skolevei fra gammelt av.
  • Fra Åsnes går det sti videre til en vede og Kilen ved Berefjord. Fra Fidsel går det stier videre til Gården Li, Kjørsfjell og Itland.
Sidekart