GRØNNES

Grønnes ligger like sør for Flekkefjord by,
på østsiden av fjorden.

Grønnes har kanoner fra festningsverket som ble anlagt i 1807 under Napoleonskrigen. Festningsverket bestod av to batterier, et på Grønnes og et på Sveigeodden.
Områdets umiddelbare nærhet til byen og annen bebyggelse gjør det attraktivt som rekreasjonsområde for et stort antall mennesker. Området er omfattende tilrettelagt for bading og strandbaserte aktiviteter på svaberg og strender. Det er lett tilgjengelig med veier og stier. Tilgang til HC-toalett. Området er sørvestvendt med sol til langt på kveld sommerstid.
Sidekart