På Lista er det gode vindforhold og mange fine spotter, både lette med sandstrand og noen for erfarne.

  • Innerste delen av bukta på Husebysanden (sandstrand)
  • Havika - midtre del (sandstrand)
  • Kviljosanden og Nesheimsanden (sandstrand)
  • Markaområdet (rullestein)
  • Tjørveneset (rullestein)
  • Ved moloen på Borhaug inkl. Pisserenna (NB! Kun for viderekommende!)

NB! Vennligst respekter forbudet mot vind- og vannsport i fuglefredningsområdene.

Fuglefredningsområdene for Einarsneset, Havika, Kviljoodden og Nordhasselvika inkludert Bausje er verdt å være oppmerksomme på da de enten utgjør eller ligger inntil fredningsområder som også ville egnet seg for vind- og vannsport.

Kristiansand Kiteklubb om kiting på Lista

Sidekart