Haugestranda – Einarsneset

Start i småbåthavna på Haugestrand. 11 km for opptegna løype.

Sidekart