ØYNA RUNDT

Fra Badehuset, gjennom byen, inn Kjørrefjord, rundt Øyna og tilbake. En rundtur på ca 10 km.
Sidekart