Statskog på Kjørrefjord

Parkering ved Malerbua, 3 minutters gange.
GPS-koordinater: 58.1056, 6.7557
Mer informasjon på:

Borgåsen ved vindmølleparken

Parkering langs Fv.652.
3 minutters gange langs grusvei og over en myr.
GPS-koordinater: 58.1549, 6.6593
Mer informasjon på:
http://oklatre.blogspot.no/2013/08/nytt-felt-pa-borgasen-lista.html

Vanlig klatreetikk:
- Ingen bolting av ruter som kan gåes naturlig

- Ta søppel med hjem

- Førstebestiger skal konsulteres før det gjøres endringer på eksisterende ruter

- Gjør ditt fornødne et stykke borte fra veggen

- Ingen "chipping" av fjellet

Sidekart