RAVNEHEIA

Ravneheia har mange turstier. St. Olavsvarden er høyeste punkt både på Ravneheia og i hele Herad og gir god utsikt i alle retninger. Du kan gå flere rundturer fra flere utgangspunkt. Turløypene følger både veier, stier og skogsveier.
Turveien opp fra Heiastrand er en gammel skolevei. I Fossekleiva følger du en bekk. Fra Nørskår går det sti til Øyvindsel, derfra er det under en kilometer til St. Olavsvarden. Stien mellom Midvann og Øyvindsel går forbi den gamle heiegården Lia.

Avstander

Midvann - St. Olavsvarden: 3,3 km
Nørskår - St. Olavsvarden: 3,1 km
Straumen - Nørskår: 2,8 km
Heiastrand - Nørskår: 2,1 km

Adkomst
Fylkesvei 465 mellom Farsund og Åpta. Parkering ved Straumen bru, Heiastrand ved Ravneheitunnellen, Nørskår eller Midvann.
Sidekart