NORDBERG FORT – PENNE

Fra Nordberg fort går det en tilrettelagt turvei ned gjennom den gamle jernaldergården Penne på vest-Lista. Her ligger et av Norges mest berømte helleristningsfelt.
Sidekart